A bor egy könnyű üzlet, az egyetlen probléma az első 100 év! Borászatba születvén egyetérthetünk abban, hogy ez így is van. Jó bort készíteni egyenlő az éveken át tartó törekvéssel, kísérletezéssel, türelemmel, elkötelezettséggel, szenvedéllyel és kreativitással. De ez az erőfeszítés megéri és jóleső érzést kelt az emberben. Hát nem az élet egyik legnagyszerűbb öröme kinyitni egy palack bort és élvezettel elfogyasztani azzal, akit szeretünk? Akik már kóstoltak nagyszerű borokat, azok tudják. Akik még nem, hát rájuk vár még egy óriási felfedeznivaló érzés a világból. Nekünk a Hagymási Pincészet sokkal több mint egy projekt! Egy megvalósult álom, amit szeretnénk megosztani Veled.


Wine is an easy bussines,the only problem is the first 100 years. Heaving been born in a winery, we have always understood that this is a reality. Making a great wine takes a great deal of effort, patience, commitment, passion and creativity over the years. But this effort is well worth it and very gratifying. Isn’t one of the great pleasures of life uncorking a good wine and enyoing it with our loved ones? Those who have tasted great wine know this, and those who have yet to do so have a whole world of new sensations to discover. To us Hagymási Winery is much more than a project, it is a dream realized, one which we would like to share with you.


Winiarstwo to łatwy interes, jego jedynym problemem jest pierwsze sto lat!
Wiedzą to wszyscy urodzeni w winiarskich rodzinach. Tworzenie dobrego wina jest zobowiązaniem długowiecznym, równoznaczne z podejmowaniem wieloletnich starań i ciągłym ekperymentowaniem, wymaga wielkiej cierpliwości, kreatywności i pasji. Niemniej wysiłku warto się podjąć, bo daje wiele satysfakcji. Czyż nie jedną z większych radości życia jest otwarcie butelki wina i wypicia go z przyejmnością w towarzystwie kochanej osoby? Wiedzą to Ci, którzy mieli okazję do skosztowania wielkich win. A na tych, którzy jeszcze nie mieli, to wielkie odkrycie ciągle czeka.
Dla nas Piwnica Hagymási to znacznie więcej, niż tylko projekt! To sen, który się ziścił i którym chcielibyśmy podzielić się z Tobą.